Navigácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

                        Obec Ľubietová vyhlasuje výberové konanie  

                                  na funkciu konateľa spoločnosti

                                     Obecná píla Ľubietová s.r.o.

 

                                           Kvalifikačné predpoklady:

 • ÚSO s maturitou, resp. VŠ vzdelanie drevárskeho alebo lesníckeho smeru
 • Prax v drevárstve alebo lesníctve minimálne 5 rokov

 

                                                     Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Organizačné a manažérske schopnosti
 • Koncepčné myslenie
 • Schopnosť tvorivej samostatnej práce a vedenia tímu, vytrvalosť s orientáciou na výsledky
 • Vodičský preukaz typu B
 • Bezúhonnosť
 • Znalosť jedného svetového jazyka je výhodou

 

         Zoznam požadovaných dokladov :

 

 • Štruktúrovaný životopis vlastnoručne podpísaný
 • Prehľad doterajšej praxe
 • Overené fotokópia dokladu o nadobudnutí vzdelania
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby  výberového konania v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov
 • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
 • Kontaktné údaje /telefón, email/

                 Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi  doručte poštou na adresu :

Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová alebo osobne na podateľňu Obecného úradu Ľubietová do 31.05.2021 do 12,00. Dátum na poštovej pečiatke 31.05.2020 sa považuje za splnenie podmienok doručenia.

Obálku označte „Konateľ spoločnosti OcPíla s.r.o. – výberové konanie, neotvárať“

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie bude 3.6.2021 o 17,00 v budove Obecného úradu Ľubietová, vybratí uchádzači budú informovaní telefonicky alebo emailom.